Anunturi

ANUNTURI

Formulare cerere acord rambursare accize motorina

Aveti mai jos formularele necesare în vederea depunerii cererii de acord pentru rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2023 de către femierii persoane juridice.

Formularele completate se pot depune fizic în cursul lunii decembrie la sediul APIA C.J. Olt.

Cererea de acord pentru rambursare trebuie să fie însoțită de următoarele:

a) copiile semnate conform cu originalul ale documentelor de identitate (CI administrator și împuternicit), ale documentelor de înregistrare la Registrul Comertului (CUI/Certificat constatator din care să rezulte activitatea în domeniul agricol/Act constitutiv din care să rezulte numele administratorului) și împuternicire dacă este cazul;

b) adeverinţă (original) eliberată de Primărie, pe numele persoanei juridice, CUI, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv cu precizarea spaţiilor protejate (seră/solar dacă e cazul)/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie;

d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată, după caz (Anexa 2 care se regăsește în cerere – doar pentru cei ce solicită sector vegetal);

e) copia semnată pentru conformitate a documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru: animale/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

f) situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar (Anexa 3 – doar pentru motorina solicitata in sector zootehnic/apicol);

g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz (pentru cei care solicita motorina in sectorul imbunatatiri funciare);

h) copia semnată pentru conformitate a contractului de irigaţii/furnizare a apei, după caz (pentru cei care solicită motorină în sectorul îmbunatățiri funciare);

i) cantitățile de  motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare (Anexa 4 – doar pentru irigații);

j) dovada cont Trezorerie - special pentru rambursarea accizei ( 065X) – se poate aduce si la prima cerere de plata.

 

+ dosar cu șină

 

Precizăm că documentele se semnează de către administratorul/titularul firmei sau prin împuternicit cu procură notarială valabilă pentru APIA (nu mai veche de 3 ani).