Hotarari 2017

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2017


Hotararea nr 1 / 09.01.2017

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului locala a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A

Vizualizeaza

Hotararea nr 2 / 09.01.2017

privind aprobarea lucrarilor ce se vor realiza in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in comuna Vulpeni, judetul Olt, in anul 2017

VizualizeazaHotararea nr.3 din 30.01.2017

Referitor la:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii"Modernizare drum Gropsani-Dos-Alimanesti "Sat Gropsani Comuna Vulpeni Judetul Olt"

Vizualizeaza

Hotararea nr.4 din 30.01.2017

Referitor la:asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum Gropsani-Dos-Alimanesti "sat Gropsani,comuna Vulpeni,judetul Olt"

Vizualizeaza

Hotararea nr.5 din 30.01.2017

Privind:transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulpeni

Vizualizeaza

Hotararea nr.6 din 30.01.2017

Privind:transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulpeni

Vizualizeaza

Hotararea nr.7 din 30.01.2017

Privind:aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Vulpeni

Vizualizeaza

Hotararea nr. 8 din 30.01.2017

Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.43/22.12.2016 pentru stabilirea valorilor impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Vulpeni in anul 2017

Vizualizeaza

Hotararea nr. 9 din 30.01.2017

Referitor la:modificarea si completarea Hcl nr.12/28.04.2016

Vizualizeaza